Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 το σύνολο των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων της χώρας υποχρεούται σε ανακατάταξη της κατηγορίας του (αστέρια, κλειδιά) με σκοπό την εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΦΕΚ 10B 2015) ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ PDF

Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων ΕΕΔΔ πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση για κατάταξη σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών, αντίστοιχα. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι υποχρεωτική τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες μονάδες.

Η κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων σε «Αστέρια» και «Κλειδιά» είναι ένα σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας κάθε καταλύματος, ανάλογα με τις παροχές και τις τεχνικές προδιαγραφές του. Κάθε κατάλυμα κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες εφ’ όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων – Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών διενεργείται πλέον από διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς πιστοποίησης. Το γραφείο μας συνεργάζεται με την ΕΒΕΤΑΜ για την διενέργεια επιθεώρησης και έκδοσης πιστοποιητικού

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ PDF

Διαδικασία υποβολής αίτησης κατάταξης στο Ξ.Ε.Ε  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ PDF

 

εβεταμ 1       εβεταμ 2