ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΟΔΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ)

Κατασκευή κτιρίου γραφείων στην Αθήνα, στην οδό Καρύστου


Φωτογραφίες